മെസ്സി: "ഞാൻ ബാഴ്‌സലോണയിൽ തുടരും


😞 ഞാൻ സന്തുഷ്ടനല്ല, ടീം വിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നിയമപരമായി ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ തുടരും - മെസ്സി 🗣️

💔 ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസിക്കാം !! ഈ വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിന് മുൻപ് ബാർസ വിടില്ലയെന്ന് വ്യക്‌തമാക്കി ക്ലബ്‌ ക്യാപ്റ്റൻ ലിയോണൽ മെസ്സി. 🤙

❝ ✊ലിസ്ബണിലെ തോൽവിയിൽ നിരാശനാണ്. ഞാൻ സന്തുഷ്ടനല്ല, ടീം വിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നിയമപരമായി ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ തുടരും.ബാർട്ടോമിയു ഒരു ദുരന്തമാണ് ✊🔥❞ - മെസ്സി പറഞ്ഞു

🗣 - മെസ്സി: "ഞാൻ സന്തുഷ്ടനല്ല, ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല, നിയമപരമായ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ക്ലബിൽ തന്നെ തുടരും. ബാർട്ടോമ്യൂ നയിക്കുന്ന ക്ലബിന്റെ മാനേജുമെന്റ് ഒരു ദുരന്തമാണ്."

🗣 - മെസ്സി: "ഞാൻ ബാഴ്‌സലോണയിൽ തുടരും, ഞാൻ എത്രമാത്രം പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും എന്റെ മനോഭാവം മാറില്ല

🎙 മെസ്സി: "എന്നാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് നോക്കി, ഉയർന്ന തലത്തിൽ മത്സരിക്കാനും കിരീടങ്ങൾ നേടാനും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മത്സരിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാനോ തോൽക്കാനോ കഴിയും, കാരണം ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കേണ്ടതുണ്ട്

🗣 - മെസ്സി: "ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ക്ലബ്ബിനെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. അതിനാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തുടരുന്നത്

🎙 മെസ്സി: "" കുടുംബം മുഴുവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ കുട്ടികൾ ബാഴ്‌സലോണ വിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, സ്കൂളുകൾ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല

Powered by Blogger.